AU TR Steinkjer rådhus, 17.12.10

TID: KL 10.30 – 13.00

Sakliste:

AU TR-40-2010: Godkjenning av protokoll fra 25. oktober
AU TR-41-2010: Gjennomgang/rapportering av tiltak
AU TR-42-2010: Oppfølging av ENØK-rapporten fra Siemens
AU TR-43-2010: Presentasjon av planer for nasjonalt rovdyrsenter i Namsskogen
AU TR-44-2010: Program for Trøndelagsmøte 2011
AU TR-45-2010: Budsjett Trøndelagsmøte 2011
AU TR-46-2010: Eventuelt

_______________

Vedlegg

TRAU 171210 sakliste

TRAU 171210 protokoll