AU TR Rica Nidelven, Trondheim, 07.02.11

Møtetidspunkt: 10.00 – 16.00.

Møtet er i all hovedsak viet til strategiske diskusjoner rundt kraftsituasjonen og Meråker- og Trønderbanen.

_______________

AU TR-50-2010:
Strategi Meråker- og Trønderbanan.

_______________

AU TR-49-2010:
Strategisk oppfølging av ENØK-rapporten fra Siemens og kraftsituasjonen i Midt-Norge.

_______________

AU TR-48-2010:
Evaluering Trøndelagsmøte 2011.

_______________

AU TR-47-2010:
Godkjenning av protokoll fra 17. desember.

_______________

Vedlegg

TRAU 070211 sakliste

TRAU 070211 Protokoll