AU TR: Fylkets hus, Trondheim, 03.09.10

Møterom Thullit, 5.etasje, 12.00-14.30

Sakliste:
AU TR-26-2010 Godkjenning av protokoll fra møte 25. juni
AU TR-27-2010 Gjennomgang/rapportering av tiltak
AU TR-28-2010 Status kraftsituasjonen
AU TR-29-2010 Transportkomiteen besøker Trøndelag 6.-9. september
AU TR-30-2010 Møteplan for Trøndelagsrådet høsten 2010
AU TR-31-2010 Eventuelt

_______________

Vedlegg

TRAU 030910 sakliste

TRAU 030910 protokoll