AU Rica Hell

Kl. 13.30-15.00

Sakliste:

AU TR-15-2010 Godkjenning av protokoll fra møte 19. april
AU TR-16-2010 Forberedelse av Trøndelagsmøtet 2011 (saksnotat)
AU TR-17-2010 Prosess regional planstrategi (saksnotat)
AU TR-18-2010 Eventuelt

_______________

AU TR-16-2010:
Forberedelse av Trøndelagsmøtet 2011 – hovedtema.

I følge vedtektene for Trøndelagsrådet skal det hvert år i starten av året gjennomføres et møte som samler trønderske politikere og aktuelt partnerskap om viktige problemstillinger/utfordringer for Trøndelag.

AUTR-16-2010

_______________

AU TR-17-2010
Prosess regional planstrategi.

Ny Plan og bygningslov, som ble gjort gjeldende fra 1.juli 2009, innebærer nye bestemmelser som får betydning for fylkeskommunenes ansvar for regional planlegging. Det stilles ikke lenger krav om 4-årige fylkesplaner, men i stedet kreves at det utarbeides en regional planstrategi i løpet av det første året i valgperioden.

AUTR-17-2010

_______________

Vedlegg

TRAU 210510 sakliste

TRAU 210510 protokoll