AU-Møte, Steinkjer, 21.09.12

Rådhuset i Steinkjer 10.30 – 13.30