AU-Møte, Steinkjer, 15.06.12

Rådhuset i Steinkjer – 10.30-13.00

Innkalling og sakliste for møte i Trøndelagsrådets Arbeidsutvalg.
Tid: Fredag 15. juni Kl 1030-1215
Sted: Fylkesutvalgsalen 5. etg. STFK

(Kl 1215-1245 er satt av til signering av samarbeidsavtale mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Media vil bli invitert)

Sakliste:
– AU TR-26-2012 Godkjenning av møteinnkalling og protokoll fra 21. mai
– AU TR-27-2012 Trøndelagsrådets rolle/vedtektsendring
– AU TR-28-2012 Pilgrimssatsingen – status
– AU TR-29-2012 Elbanen STS framdrift i prosjektet
– AU TR-30-2012 Gjennomgang av tiltak
– AU TR-31-2012 Eventuelt

_______________

Vedlegg

AU TR-27-2012 Trøndelasgrådets rolle

AU TR-28-2012 Pilegrim

AU TR-30-2012 SHP 2012 Tiltak