AU: Fylkestingssal A, Fylkeshuset, Trondheim, 22.06.09

AU TR-06-2009:
Møteplan 2009 for Trøndelagsrådets Arbeidsutvalg.

AU TR62009

_______________

AU TR-05-2009:
Lokalisering av preses – status og videre prosess.

AU TR052009

_______________

AU TR-04-2009:
Oppfølging av Samhandlingsprogrammet 2009.

AU TR42009

_______________

AU TR-03-2009:
Nye vedtekter for Trøndelagsrådet. Status etter Trøndelagsrådets møte 17.april.

AU TR32009

_______________

AU TR-02-2009:
Tilsettning av sekretær for Trøndelagsrådet.

AU TR2-2009

_______________

AU TR-01-2009:
Trøndelagsmøtet 2010

AU TRsak12009

_______________

Vedlegg

ProtokollTRAU220609