AU Fylkeshuset Trondheim, 18.12.09

Sakliste:

AU TR-20-2009 Godkjenning av protokoll fra møte 19. oktober
AU TR-20-2009 Trøndelagsrådets vedtekter – orientering om den politiske behandlingen.
AU TR-21-2009 Samhandlingsprogram 2010 – orientering om den politiske behandlingen.
AU TR-22-2009 Trøndelagskonferansen – orientering om status
AU TR-23-2009 Sekretariatsløsning fra 2010 (saksnotat)
AU TR-24-2009 Etablering av system for kartlegging av klimautslipp. Kort orientering. (saksnotat ettersendes)
AU TR-25-2009 Felles møte med stortingsbenkene 14. januar (saksnotat)
AU TR-26-2009 Trondheim som kirkelig senter – orientering om status
AU TR-27-2009 Møteplan for Trøndelagsrådets Arbeidsutvalg (forslag vedlagt)
AU TR-27-2009 Eventuelt

_______________

AU TR-27-2009:
Møteplan for Trøndelagsrådets Arbeidsutvalg.

AU TR-27-2009

_______________

AU TR-25-2009:
Felles møte med stortingsbenkene 14.januar.

AU TR-25-2009

_______________

AU TR-23-2009:
Sekreteriatsløsning fra 2010

AU TR-23-2009

_______________

Vedlegg

TRAU18desember.sakliste

TRAUprot18desember