AU Fylkes hus, Steinkjer, 25.06.10

Kl. 11.30-13.00

Sakliste:
1. Godkjenning av protokoll fra møte 21. mai
2. Gjennomgang/rapportering av tiltak v/Jørn Arve Flått
3. Orientering Meråkerbanen v/Tore O. Sandvik
4. Transportkomiteens besøk i Trøndelag i september
5. Felles Fylkesting i desember?
6. Trøndelagsrådsmøte i november
7. Trøndelagsmøte 2011 – orientering om status v/Jørn Arve Flått
8. Eventuelt

_______________

Vedlegg

TRAU 250610 protokoll